கண்காட்சி

2014 AAG

2015 அப்பெக்ஸ்

2016 ஐ.ஏ.ஏ.

2017 மிம்ஸ்

2018 HOCHIMINH AUTOPARTS

2019 துபாய் ஆட்டோமச்சனிகா

2019 மிம்ஸ்

2019 எக்ஸ்போ பாகங்கள்

2019 ஷாங்காய் ஆட்டோமேச்சனிகா

உலகின் பண்டைய நாடு